Organizacijski odbor: Nermina Hadžigrahić

Za izdavača: Vlatko Šeparović

Redakcija zbornika:
Nađija Avdibašić Vukadinović
Amra Nožinović Mujanović
Indira Jašarević
Melika Muratović
Muris Đug
Dževad Džibrić
Osman Lačić
Zehrudin Jašarević
Alen Kapidžić
Džemal Huremović
Samir Mačković
Edin Mujanović
Jasmin Mehinović
Tarik Huremović
Fuad Babajić
Eldar Goletić
Jasmin Zahirović
Jasmin Bilalić
Sanjin Hodžić

Glavni i odgovorni urednik:
Vlatko Šeparović

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika:
Edin Užičanin
Almir Atiković

DTP:
Almir Atiković
Edin Užičanin