Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli svake godine organizuje međunarodni Simpozij „Sport i zdravlje“. Simpozij je prilika da se u Tuzli okupe stručnjaci i istraživači iz Kineziologije, te komplementarnih naučnih disciplina i promovisanju bavljenjem sportom kao i brigu za zdravlje. Čovjek čim se rodi počinje trošiti, u nekom smislu, svoje zdravlje. Zbog toga je svaki razgovor o sportu i zdravlju na krivom kolosijeku ako neko misli da se zdravlje putem sporta može jačati. Naučno je utemeljen razgovor koji polazi od tjelesne vježbe i sporta koji pridonosi tjelesnom razvoju i funkcionisanju organizma koji može biti u razvoju, u održavanju dostignutog razvoja ili u odgađanju njegove regresije.

Vezu između sporta i zdravlja uvijek određuje čovjek pa možemo reći da onoliko koliko je čovjek – sportistaš zdrav, toliko je i veza između sporta i zdravlja korisna ili štetna. Bavljenje sportom i tjelesnim aktivnostima mora imati potvrdu subjektivnog zadovoljstva. Ako ono izostane, onda je svaka aktivnost promašaj, jer se odvija zdravlju u inat. U tom smislu razlikujemo aktivnosti koje se provode uz pomoć tjelovježbe i sporta u terapijske svrhe od aktivnosti kojima se čovjek tjelesno potvrđuje, kreira ili stvara unutarnje vrijednosti. Tjelesna vježba i sportovi korisni su u mjeri u kojoj pridonose čovjekovim (djetetovim) prirodnim sklonostima ili nadarenosti za nešto dok se sportisti se svojim zdravljem razlikuju od drugih ljudi po tome što je zdravlje temeljni uslov da bi se sportisti mogli baviti izabranim sportom s vrhunskim zahtjevima. Unatoč brojnih sadržaja i obaveza unutar slobodnog vremena, čovjek kao društveno ali i samostalno biće, ima svojih ličnih potreba koje ga kvalitetno diferenciraju od ostalih. Napredak tehnologije i nauke uopšte ubrzali su životni tempo i prividno ga olakšali. Za mnoge je on postao vratoloman s čitavim nizom negativnih učinaka koji su u suprotnosti s prirodnim zakonitostima ljudskog organizma. Prepoznaje se potreba za povratkom psihofizičke ravnoteže i zdravlja. Progresivan pad ljudskih sposobnosti ne može nadomjestiti nikakva savremena tehnologija. Nadamo se da će istraživači, stručnjaci i naučnici na međunarodnom simpoziju „Sport i zdravlje“ podcrtati važnost kretanja kao prirodnog odraza održanja života i da njegovo ograničavanje nepovoljno djeluje na čitav antropološki status čovjeka.

 


Znanje je samo po sebi moć (scientia ipsa potentia est).